Framtid

Energirevolution

Många drömmer kanske om att sälja grön energi, och elström från biomassa räknas som grön el, och de som har tillgång till ved eller flis kan således tjäna pengar genom att sälja el på nätet.

gengasen framtidÖverlag är det en energirevolution på väg och många energibolag erbjuder numera att de köper el från hushåll. Stora annonser i dagstidningar som Svenska Dagbladet marknadsför denna idé. Tanken att människor kan producera och sälja sin egen energi är ett nytt steg i modernt energitänkande. Det är givetvis lockande att kunna sälja överskottet på el- och fjärrvärmenätet. Det finns paralleller med denna revolution i datorernas värld, där man gick från stordatorer till hemdatorer. Vi kan således producera vår egen energi i små energianläggningar, bostadsrättsföreningar kan exempelvis producerar sin egen energi och sedan sälja överskottsenergin. Solceller är utmärkta de dagar som solen skiner och gengasmaskiner kan sättas igång och förse huset med el och värme från kylvatten molniga och regniga dagar.

Fokusering på värmeenergi

Trägasgenerator kan inte eliminera vårt nuvarande beroende av olja men historien visar att gengas har varit en nödlösning när andra bränslen på grund av krig har varit ouppnåeliga. Idag forskas det om gengas, dock så har man ändrat fokus och intresset för gasen är numera mer relaterat till att utveckla värmeenergi snarare än motorbränsle.

gengas ideTekniken som använder gengas bygger på att man använder biomassa för att driva en förbränningsmotor. Biomassan kan bestå av ved, flis eller pellets. Äger man egen skog kan denna typ av bränsle vara mycket ekonomiskt fördelaktigt. Gensgasteknik kan användas inom en rad andra områden exempelvis elverk. Personer som är beroende av elström kan använda ett gengasdrivet elverk om de saknar pålitlig elförsörjning.

Det finns EU-projekt som fokuserar på forskning om gengas. Så kanske blir det i framtiden en mer allmän användning av denna typ av energikälla. Kanske kan man även ta fram, med hjälp av modern teknik, mindre och mer moderna gengasaggregat. Fordon som drivs med ett pelletsdriven gasgenerator är en lösning som studeras. Denna lösning är dock fortfarande i experimentstadiet och det stora problemet är tjärbildning. Pellets har även en förmåga att baka ihop sig och de kan fastna i bränslemagasinet. Fukten som fälls ut under vissa förhållanden kan således ställa till med stora problem för pelletsdriva fordon.

Flera bilfabrikanter arbetar för att utveckla en bränslecellbil och dessa celler kan bland annat drivas med etanol. Men även gasprojekt kan vara intressant och lantbruksfordon skulle kunna drivas med produkter från den egna gården. Jordbruksmaskiner kan också driva på biomassa och många stationära maskiner, som pumpar där det är en jämn belastning, kan drivas med gengas.

Överlag så undersöks en rad nya och intressant användningsområden för gengas.