Driv din bil med gengas

Behovet och efterfrågan på alternativa bränslen till bilar växer hela tiden. Många letar efter den nya, alternativa källan men faktum är att det finns alternativa bränslen som redan hängt med ett tag. Tidigare har kanske inte tekniken varit tillräckligt utvecklad för att de ska ha kunnat möta kraven på ett rent, effektivt bränsle.

gengasen framtidEtt sånt exempel är gengas (en förkortning av generatorgas). Det är en gas som bildas vid ofullständig förbränning, pyrolys, – av kol, avfall eller trä. Den kan användas som bränsle i till exempel motorer. I denna typ av gas finns kolmonoxid, vätgas, metan och koldioxid. Eftersom gengasen innehåller kolmonoxid är den innan den förbränns giftig. Gengasen har använts sedan 1800-talet och under andra världskriget när det var brist på bensin användes den i Sverige till bilar och andra fordon. Nackdelarna med dåtidens gas var främst att den slet hårt på motorn och att den orsakade dödsfall och olyckor på grund av innehållet av kolmonoxid.

Man kan bygga om sin vanliga bil till att gå på gengas. Det finns färdiga byggsatser att använda och det finns många hemsidor med beskrivningar om hur man gör. Efter ombygget behöver bilen ombesiktas.

Fördelar med gengas

Eftersom många har tillgång till ved gratis innebär det att om de körde sina fordon på gas skulle de inte behöva betala för bränsle. Det är bara att hämta hem extra ved till att använda för förbränning i motorn. Men det är inte bara ved som kan bli gengas till bilar. Avfall som till exempel matavfall kan användas som källa. Även kol går att använda för att framställa drivmedlet.

En annan fördel är att gasen, om rätt använd, bildar mindre mängd avgaser. Även växthusgasutsläppet kan potentiellt minskas om man väljer rätt källa till gengasen och använder en teknologi som fångar upp bland annat koldioxiden.

Potentiella nackdelar med gengas

Vissa menar att om man börjar använda avfall som bränsle kommer det minska motivationen att minska avfall och återanvända material. Det behöver inte vara så. Om man istället väljer en förnybar källa som ved är det ingen risk att avfallen kommer att öka.

Ett annat argument mot drivmedlet är att det släpper ut lika mycket växthusgaser och avgaser som andra, mer traditionella källor skulle göra. Det baserar sig på att man inte använt gengasproduktion som renar gaserna. Rätt använt innebär just det här drivmedlet en fördel för miljön.

Gengas – en bränslekälla för framtiden

Gengasen är verkligen ett intressant alternativ till bensin. Eftersom det går att producera ett bränsle till bilar med nästan inga avgaser (inklusive växthusgaser) är gengas en av de mest lovande teknologierna för hur vi kan driva fordon i framtiden. I Sverige finns dessutom så mycket skog att det ger oss en extra fördel när vi ska producera bränslet. Många kan göra det själv eller köpa närproducerat. Det finns alltså all anledning att lyfta fram gengasen i debatten om gröna bränslekällor för framtiden.